• „PRAT”  JACEK DRĄŻKIEWICZ,
 • ul. Ogrodowa 1;  96-325 Radziejowice;   NIP: 838-164-28-79
 • Szybki kontakt: (22) 408 04 43;  48.733 70 50 70

Zalecena literatura z przedmiotu turystyka i rekreacja

Zalecana literatura z zakresu turystyki i rekreacji
 1. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, F.H-U.Albis, Kraków 1999
 2. Bergier J., O turystyce przyjazdowej do Polski, dziś i jutro w: Turystyka szansą rozwoju gospodarczego i społeczno-kulturowego kraju, Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowo-metodycznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2001
 3. Bosiacki S., Turystyka polska w warunkach globalizacji gospodarki światowej w: Turystyka szansą rozwoju gospodarczego i społeczno-kulturowego kraju, Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowo-metodycznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2001
 4. Butowski L., Wątorska-Dec M., Żukowski M., Finansowanie rozwoju turystyki ze środków z Unii Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju turystyki, Warszawa 2002
 5. Cooper C., Fletcher J., Gilbert D., Wanhill S., Tourism ? principles and practice., Longman, New York 1999
 6. Daszkowska M., Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki, Zbiór materiałów pokonferencyjnych pod redakcją Baruszczaka M.,  Gdańsk 2000
 7. Dziemianowicz W., Kapitał zagraniczny a rozwój lokalny i regionalny, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 1997
 8. Gaworecki W. ,Kierunki i możliwości wykorzystania turystyki w regionach przygranicznych w: Turystyka w regionach przygranicznych czynnikiem integracji europejskiej, materiały pokonferencyjne pod redakcją Janusza Merskiego, Zakład Wydawniczy Druk Tur  z o.o., Białystok 2002
 9. Gaworecki W., Globalizacja a turystyka w: Turystyka szansą rozwoju gospodarczego i społeczno-kulturowego kraju, Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowo-metodycznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2001
 10. Gaworecki, W.W., Turystyka, Polskie Wydanie Ekonomiczne, Warszawa 2003
 11. Gołembska E., Możliwości rozwoju inwestycji proturystycznych na szczeblu krajowym,  w. Uwarunkowania rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski., pod.red.Grzegorza Gołembskiego, Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. Z o.o., Katedra Turystyki AE w Poznaniu, POT, Poznań 2000
 12. Gołembski G. (red), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
 13. Gołembski G., Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ? Poznań 1999
 14. Gospodarcza aktywizacja regionu Międzyrzecza Wisły i Sanu przez rozwój turystyki, Konferencja naukowa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Nisku, Nisko 2000
 15. Gołembski G., Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998
 16. Instytut turystyki; sektor turystyki. Definicje, analizy, dane liczbowe, prognozy, Warszawa, grudzień 2001
 17. Jędrzejczyk I., Nowoczesny biznes turystyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 18. Kandefer W., Gospodarka turystyczna jako czynnik rozwoju regionalnego w: Rynek usług turystycznych w Polsce i na Słowacji, Zbiór materiałów pokonferencyjnych pod redakcją Władysława Kandefera, Zakład Wydawniczy Druk Tur  z o.o., Warszawa 2001
 19. Kompendium pilota wycieczek, pod red. Zygmunta Kruczka, PROKSENIA, Kraków 2005
 20. Koniczna-Domańska A., Biura podróży na rynku turystycznym, PWN, Warszawa 1999
 21. Kornak A.,S., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami  w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001
 22. Kornak A.,S., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001
 23. Kornak A.S., Zarządzanie turystyką, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
 24. Kowalczyk A., Geografia hotelarstwa,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001
 25. Krzysztof P., Turystyka a świat współczesny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1994
 26. Łazarek R., Łazarek M., Gospodarka turystyczna, Zakład wydawniczy Druk Tur z o.o., Warszawa 2002
 27. Łazarek R., Ekonomika turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 1999
 28. Marciszewska E., Globalizacja sektora usług transportu lotniczego, SGH, Warszawa 2001
 29. Meyer B. (red), Obsługa ruchu turystycznego, PWN, Warszawa 2006
 30. Ministerstwo Gospodarki (Departament Turystyki), Seminarium ?Turystyka w Unii Europejskiej? ,Materiały programowe, Pułtusk 2002
 31. Panasiuk A. (red), Marketing usług turystycznych, PWN, Warszawa 2005
 32. Panasiuk A.(red), Ekonomiczne podstawy turystyki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004
 33. Pilotaż wycieczek zagranicznych, praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta Kruczka, ?Proksenia?, Kraków 1998
 34. Piśko S., Raciborski J., Wprowadzenie do ustawy o usługach turystycznych, UKFT, Warszawa 1998
 35. Polityka regionalna a wejście Polski do Unii Europejskiej, konferencja naukowa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Nisku, Nisko 2000
 36. Rapacz A., Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce na szczeblu lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo AE, Wrocław 1999
 37. Ray Youell, Tourism, Longman, New Yourk 1998
 38. Rogers H.A., Slinn J.A. Zarządzanie obiektami turystycznymi, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996
 39. Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i   lokalnego, pod red. Wojciecha Kosiedowskiego, Wydawnictwo ?POZKAL?,     Toruń 2005
 40. Siwa I., Turystyka jako forma aktywizacji gospodarczej  w regionie ? aspekt zarządzania, Wydawnictwo PROMOTOR, Warszawa 2005
 41. Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 1998
 42. Szubert-Zarzeczny U., Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław 2001
 43. Szwichtenberg A., Gospodarka turystyczna w okresie przejściowym, Wydawnictwo ?Feniks?, Koszalin 1995
 44. Tulibacki T., Międzynarodowe Systemy Hotelowe, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, Warszawa 2000
 45. Turkowski M., ?Marketing usług hotelarskich?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997
 46. Turystyka w gminie i powiecie, pod red,. Andrzeja Gordona, POT, Warszawa 2003
 47. V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996
 48. Witkowski Cz., Instytucje hotelarskie w Polsce z udziałem kapitału zagranicznego, w. Zeszyty Naukowe WSE, Nr. 3(25), Warszawa 2001
 49. Witkowski Cz., Podstawy hotelarstwa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2002
 50. Władysław W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998
 51. Ryszkowski W., Regionalizacja w turystyce w: Turystyka w regionach przygranicznych czynnikiem integracji europejskiej, materiały pokonferencyjne pod redakcją Janusza Merskiego, Zakład Wydawniczy Druk Tur z o.o., Białystok 2002