• „PRAT”  JACEK DRĄŻKIEWICZ,
 • ul. Ogrodowa 1;  96-325 Radziejowice;   NIP: 838-164-28-79
 • Szybki kontakt: (22) 408 04 43;  48.733 70 50 70

Czechy

Republika Czeskaod niepamiętnych czasów jest skrzyżowaniem europejskich kultur. Niepowtarzalny charakter miast i wsi oraz miejscowości uzdrowiskowych od zawsze inspirował przybyszów ze wszystkich zakątków świata. Republika Czeska, najmłodszy z krajów przystępujących w 2004 roku do Unii Europejskiej, powstała w roku 1993 po podziale Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej. Jest członkiem zwyczajnym Paktu Północnoatlantyckiego. Pomimo, że terytorium państwa obejmuje niewielką powierzchnię (78 864 km2) i jest to jeden z mniejszych krajów europejskich, w niczym nie ustępuje ono tym największym pod względem atrakcji przyrodniczych i zabytków historycznych. Republika Czeska (10, 3 mln obywateli) i jej historyczne terytoria (Czechy, Morawy i Śląsk) podzielone są na czternaście regionów administracyjnych (województw) z samodzielnymi władzami. Zanim wyruszycie w podróż przyjmijcie zaproszenie na wirtualną wędrówkę po Czechach.


Trzeba koniecznie:

 1. Odwiedzić Pragę - perłę architektury czeskiej.
  • Zwiedzić największy europejski zamek na Hradczanach
  • Zadumać się na cmentarzu zasłużonych na Vyszechradzie
  • Pospacerować wąskimi uliczkami Starego Miasta i Małej Strany
  • Popływać statkiem turystycznym lub rowerem wodnym po Wełtawie
  • Wejść na taras widokowy na wzgórzu Petřín
  • Obejrzeć przedstawienie Křižíkovej Fontanny
  • Odwiedzić jedną z licznych praskich piwiarni
 2. Odbyć spływ kajakowy podziemną rzeką Punkową (kras Morawski)
 3. Poczuć niesamowitą atmosferę czeskich uzdrowisk (Karlowe Wary, Mariańskie Łaźnie, Franciszkowe Łaźnie)
 4. Odwiedzić jedno z malowniczych czeskich miasteczek (Czeskie Budzejowice, Czeski Krumlov, Kutną Horę, Pilzno)
 5. Pospacerować po olbrzymich ogrodach areału Valticko-Lednickiego. 
 6. Skorzystać z oferty licznych ośrodków narciarskich

Autorami tekstów o Republice Czeskiej są:
 • Anna Gruszczyńska
 • Jacek Drążkiewicz


Część poświęcona Republice Czeskiej powstała przy współudziale CzechTourism Warszawa. Serdeczne podziękowania kierujemy do Pani Dyrektor Ivany Hanačikovej.

HISTORIA
    Historia współczesnej Republiki Czeskiej sięga 1993 roku ( podział Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej). Jednak naród czeski kształtował swoją odrębność, kulturę i tradycje przez długie wieki.
Pierwszymi mieszkańcami dzisiejszych Czech byli Celtowie. Są oni o tyle ważni, że od jednego z plemion celtyckich - plemienia Bojamów pochodzi łacińska nazwa Czech - Bohemia. Później na te tereny przywędrowały plemiona germańskie, w końcu w V w. pojawili się tu słowianie.
    Ważnym wydarzeniem było przybycie na ziemie czeskie dwóch misjonarzy - Cyryla i Metodego (późniejsi święci). Przybyli z Konstantynopola w 863 roku, aby szerzyć chrześcijaństwo wśród plemion  słowiańskich. W 873 roku ochrzcili pierwszego znanego z imienia księcia Czech - Borzywoja z dynastii Przemyślidów. Czechy dostały się więc pod wpływ kultury chrześcijańskiej. W 973 roku Praga staje się siedzibą biskupstwa a najbardziej znanym władcą tego okresu był Wacław I (późniejszy święty - w Czechach jest on patronem wina, gdyż był zapalonym winiarzem).
    Dzięki Czechom także Polska w 966 roku weszła do "świata chrześcijańskiego". Z Pragi przybył do Polski na dwór Bolesława Chrobrego praski biskup Wojciech, późniejszy święty, który zginął śmiercią męczeńską w Prusach. Ciekawostką jest że, Czechom swą nazwę zawdzięcza Warszawa, bowiem jej nazwa pochodzi od potomków Czeskiego rodu Varsowców, którzy w XIV w. osiedlili się na Mazowszu i założyli tam gród.  Ponadto związek Polski i Czech został przypieczętowany, gdy przedostatni władca z dynastii Przemyślidów - Wacław II w 1300 roku koronował się na króla Polski.
Wraz ze śmiercią jego syna Wacława III (umiera w Ołomuńcu) dynastia Przemyślidów wymarła a Czechy dostały się pod panowanie Luksemburgów. Z tą dynastią a dokładnie z Karolem IV wiąże się okres największego rozkwitu gospodarczego Czech zwanego złotym wiekiem (XIV wiek).
    Urodzony w Pradze Karol wychowywał się na dworze swojego wuja króla Francji. Wiele podróżował, był wykształcony, znał kilka języków obcych.  Mając 17 lat wraca do Pragi. Później zostaje królem a w 1355 roku cesarzem. Praga uzyskuje status rezydencji cesarskiej, stając się jednym z najważniejszych w Europie centrów politycznych i gospodarczych.
Za czasów panowania Karola IV powstały najwspanialsze zabytki, które do dzisiaj są chlubą Czech - Katedra Św. Wita, Most Karola a także Nowe Miasto ( z XIV w.). Powstał również uniwersytet, który do dzisiaj jest najbardziej prestiżową uczelnia czeską.
Na początku XV w. miało miejsce bardzo ważne wydarzenie w dziejach Czech. To właśnie Uniwersytet Karola wykształcił sobie wielkiego reformatora, którego osoba wywarła wielki wpływ na dzieje Czech. Mowa w tym miejscu o Janie Husie. Był on rektorem  Uniwersytetu Karola i wielkim myślicielem swoich czasów. Wsławił się wygłaszając kazania przeciwko bogaceniu się kościoła i zeświecczeniu panującemu wśród kleru. Był to koniec wieków średnich, takie nauki Jana Husa nie były więc na rękę duchownym, którzy szybko ogłosili Husa heretykiem. Nie mając szans na poparcie swoich poglądów w kraju ojczystym Hus wyrusza na sobór w Konstancji, by bronić swoich poglądów. Niewiele jednak zdążył podyskutować, gdyż został spalony na stosie. Działo się to 6 lipca 1415 rok u. Do dzisiaj dzień ten jest obchodzony jako święto narodowe w Czechach.
    Ponieważ Hus miał wielu zwolenników wkrótce w Czechach wybuchają liczne demonstracje i zaczynają się aresztowania. W 1419 roku tłum szturmuje Ratusz Nowomiejski domagając się zwolnienia uwięzionych tam husytów. Ponieważ żądanie to nie zostało spełnione husyci wyrzucają z okien kilku miejskich urzędników. Wydarzenie to przeszło do historii jako pierwsza defenestracja praska. W historii Czech kila razy wyrzucano kogoś przez okno i za każdym razem miało to swoje daleko idące skutki polityczne.
Pomimo wywalczenia wielu przywilejów husycji znowu muszą stawić czoło kolejnej katolickiej dynastii rządzącej państwem od XVI w. - Habsburgom. I chociaż wraz z objęciem rządów przez Rudolfa II następuje znaczny rozwój gospodarczy  i kulturowy państwa, a także spokój za sprawą wydanego Edyktu o tolerancji (który wprowadził wolność religijną), to jednak tuż po śmierci Rudolfa II postanowienia traktatu nie są przestrzegane (Rudolfa II uznano za niepoczytalnego umysłowo i anulowano traktat) i dochodzi do kolejnego konfliktu pomiędzy katolikami a husytami. Ponieważ historia ma to do siebie, ze lubi się powtarzać w 1618 roku prażanie dokonują kolejnej defenestracji (Druga Defenestracja Praska), wyrzucając z okien zamku trzech namiestników carskich. I chociaż znacznej wysokości nic poważnego się im nie stało, (kroniki mówią, że spadli na gnój, co oprócz pomniejszenia dumy i godności mieszczan nie wpłynęło na ich zdrowie) jednak wydarzenie to jest bezpośrednim powodem wybuchu wojny trzydziestoletniej w Europie, w której Czesi są po przegranej stronie. Przez następne trzy wieki Czechy są pod panowaniem katolickich Habsburgów. Tożsamość narodowa Chechów została trochę uśpiona, ale wraz z nadejściem wiosny ludów (1848 r.) budzą się także czescy patrioci. Wyrazem tych patriotycznych uczuć jest wybudowanie Teatr Narodowy (1881 rok)
Okres I wojny światowej przynosi zbliżenie pomiędzy narodem czeskim i słowackim. 28.X.1918 roku powstaje Republika Czechosłowacka a pierwszym prezydentem zostaje Tomas Garyk Masaryk.. W tym czasie intensywnie rozwija się czechosłowacka gospodarka za sprawą surowców kopalnych. Rozwój ten zostaje jednak przerwany w 1938 r., aneksją Sudetów do Rzeszy Niemieckiej. Ta zdobycz nie zaspokaja aspiracji Hitlera i w marcu 1938 roku wojska niemieckie wkraczają do Pragi. Na szczęście  miasto nie doznaje poważnych zniszczeń w czasie wojny. Wycofujący się w pośpiechu przed nadchodząca armią czerwoną żołnierze niemieccy podpalają tylko północne skrzydło Ratusza Staromiejskiego.
    W wyzwolonej przez Amię Czerwoną Czechosłowacji najsilniejszą siłą byli komuniści. Komunizm łatwo się przyjął wśród Czechosłowaków, którzy w Rosji widzieli swojego sojusznika. Wyrazem tej przyjaźni był największy pomnik Stalina na ziemi, zbudowany w Pradze w 1952 r. nad Wełtawą na wzgórzu Letna (kiedy Stalin umarł, pomnik wysadzono w powietrze). Przyjaźni tej jednak szybko zaczęli żałować. Już w 1968 roku słowacki komunista Aleksander Dubczek  (Dubcek - po czesku), próbuje wprowadzić zaczątki demokracji pod hasłem "socjalizmu z ludzką twarzą". Te demokratyczne aspiracje zostały jednak stłumione wkroczeniem Armii czerwonej i armii innych państw Układu Warszawskiego. Czesi się jednak nie poddali. Już 10 lat później grupa intelektualistów ogłasza program obrony praw człowieka  - tzw kartę 77. jeden z założycieli grupy Wacław Havel, wkrótce staje na czele tzw. Aksamitnej Rewolucji, która w 1918 roku obala komunizm w Czechosłowacji. Prezydentem zostaje Wacław Hawel,. Jednak od samego początku Chesi i Słowacy mieli odmienna wizję budowania demokratycznego państwa. Ustalają więc zgodnie, że od 1 stycznia 1993 r., utworzyli dwie oddzielne republiki - Republikę Czeską i Słowacką..
Z ważnych wydarzeń w dziejach współczesnych Czech należy wymienić jeszcze przystąpienie do NATO w 1999r oraz pełną integracje z UE 1 maja 2004 roku.
    Wkrótce Czechy przystąpią do strefy EURO(Unii Gospodarczej i Walutowej). Plan wprowadzenia europejskiej waluty zakłada, że ostateczne powiązanie korony z euro nastąpi na jesieni 2007 roku. Wprowadzenie EURO nastąpi w połowie 2009 roku a, a w 2011 pożegnają się z narodową walutą - koroną .

 

JEZYK
Polscy turyści nie powinni mieć trudności w porozumiewaniu się z Czechami. Chociaż język czeski nie jest podobny do polskiego, aż tak bardzo jak słowacki, jednak większość wyrazów brzmi na tyle podobnie, że można się domyślić ich znaczenia (1/4 wyrazów czeskich ma identyczne brzmienie jak polskie, problemem mogą być wyrazy mające to samo brzmienie, ale przeciwne znaczenie!). Warto zapamiętać, że akcent w języku czeskim pada zawsze na pierwszą sylabę, a czytając - wiedzieć, że ř to odpowiednik naszego rz, š to sz, č to cz, ž to ż.
Użyteczne zwroty i wyrazy:
Dzień dobry! (w ciągu dnia) - Dobr? den!
Dzień dobry! (rano) - Dobré ráno!
Dobry wieczór! Dobr? večer!
Dobra noc! Dobrou noc!
Cześć! Ahoj!
Do widzenia. Na shledanou.
Jak się masz? Jak se máte?
Jestem Polką/Polakiem. Jsem Polka/ Polák.
Dziękuję. Děkuji
Proszę. Prosim
Nie szkodzi/nic się nie stało Nevadi
Tak. Ano
Nie.Ne
Dobrze. Dobře.
Nic podobnego. Ani nápad.
Pali Pan(i)? Kouřite?
Czego Pan(i) szuka? Co hledate?
Gdzie jest.? Kde je.?
Ile to kosztuje? Kolik to stojí?
Która jest godzina? Kolik je hodin?
Gdzie są toalety? Kde je záchod?
Numer telefonu. Telefonní číslo.
Kawa rozpuszczalna. Rozpustná káva.
Herbata. Čaj.
Apteka. Lekárna
Dworzec. Nádraží.
Bilet. Lístek.
Menu. Jíedlní lístek.
Piwo. Pivo.
Świerzy. Čerstvý.
Teatr. Divadlo.
Śmierdzieć. Páchnout.
Miłość. Láska.
Pomysł. Nápad.
Sklep. Obchod.
Piwnica. Sklep
Mandat. Pokuta.
Awaria. Porucha.

 


KUCHNIA:

Polecamy smakołyki kuchni czeskiej!!!
     Pomimo istniejących wpływów kulinarnych sąsiednich krajów (Węgier, Austrii i Niemiec), największe inspiracje czeska kuchnia  czerpie z tradycyjnych, staroczeskich przepisów.
    Z podstawowych produktów, które można było wyhodować samodzielnie - przede wszystkim ze zboża, roślin strączkowych, ziemniaków i mięsa, przygotowywano znakomite potrawy, spotykane jedynie w kuchni czeskiej. Należą do nich czeskie knedliki, bogaty wybór sosów i zup, polędwica w śmietanie czy słynne vepřo-knedlo-zelo podawane z kapustą i knedlami.
Podstawą jest zupa
    Zwyczaje żywieniowe Czechów nie różnią się zbytnio od europejskich. W ciągu dnia Czech spożywa najczęściej trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolację. Głównym posiłkiem jest obiad składający się z trzech dań: zupy, drugiego i deseru (ewentualnie sałatki). Podstawą jest zupa (polévka) - na przykład popularny rosół wołowy lub drobiowy, podawany z kluskami i knedlami wątrobianymi. Czescy kucharze są także mistrzami w przygotowywaniu znakomitych gęstych zup, na przykład zupy ziemniaczanej(bramborowá polévka), pachnącej majerankiem, zupy gulaszowej, serwowanej w bochenku chleba lub flaków z mięsa wołowego, zupy czosnkowej(čosneková polévka) lub cebulowej.
Mięso, mięso, mięso.
     Najważniejszym składnikiem kuchni czeskiej jest mięso. Najpopularniejszy jest drób, wieprzowe i wołowe, rzadziej baranina, dziczyzna czy ryby.
Mięso wołowe jest zwykle podawane z różnymi rodzajami sosów: pomidorowym, chrzanowym, grzybowym, koperkowym. Sos jest również częścią potrawy najbardziej charakterystycznej dla czeskiej kuchni: polędwicy w śmietanie, podawanej z knedlikami, plasterkiem cytryny i borówkami.
     Chociaż dietetycy nie patrzą łaskawym okiem na wieprzowinę, jest ona bardzo popularna w  kuchni czeskiej.  Przecież kolejną, typowo czeską potrawą jest vepřo knedlo zelo, czyli pieczone mięso wieprzowe z knedlikiem i kapustą, polane słonym sosem mięsnym, czy smażony kotlet wieprzowy, obtoczony w mące, roztrzepanym jajku i tartej bułce, podawany z sałatką ziemniaczaną.
Mięso wędzone podawane jest na zimno jako przekąska lub jako danie główne, z ziemniaczanymi knedlikami i sosem.
    O popularności drobiu w kuchni czeskiej świadczą znakomite staroczeskie potrawy, jakimi są pieczona kaczka czy gęś z kapustą.
Wszystkich, którzy odwiedzą Czechy zachęcamy do spróbowania królika z czosnkiem lub sosem śmietanowym, a także dziczyzny, na przykład gulaszu z jelenia.
    Choć wydaje się, że miłośnicy ryb nie mają dużego wyboru w czeskim jadłospisie, jednak i dla nich znajdzie się tu kilka przysmaków. Karp jest częścią świątecznego menu, można także spróbować go w ciągu całego roku,  przyrządzonego klasycznie (smażone filety), jak i na różne inne sposoby (np. karp na niebiesko). Z ryb słodkowodnych w jadłospisie znajdziemy dobrze przyrządzonego pstrąga, węgorza lub szczupaka.
W bogatej w mięsne smakołyki kuchni czeskiej nie braknie przysmaków dla wegetarian. Kaszę grochową, soczewicę na kwaśno, czy sosy można zamówić w wersji bezmięsnej. Do popularnych potraw wegetariańskich należą smażony kalafior, smażone grzyby, knedliki z jajkiem, smażony ser lub hermelin.
Knedliki czy placki ziemniaczane?
Wprawdzie knedliki potrafią przygotować nie tylko czescy kucharze, jednak tylko te przyrządzone w Czechach zasługują na miano unikatowych. Oprócz klasycznej wersji knedlików z  ciasta drożdżowego, zachęcamy do spróbowania knedlików karlowarskich, przygotowanych z surowych ziemniaków, lub knedlików ziemniaczanych (bramborovych). W Czechach istnieje wiele przepisów na potrawy z ziemniaków. Oprócz frytek, kaszy czy  ziemniaków gotowanych, zachęcamy do spróbowania placków ziemniaczanych jako dodatku do mięsa czy gulaszu.
 
Na słodką nutę
Także w kategorii dań słodkich nie możemy zapomnieć o knedlikach. Knedle na słodko (przygotowane z ciasta drożdżowego, kaszy lub twarogu) nadziewa się owocami, posypuje makiem, twarogiem lub orzechami i polewa rozpuszczonym masłem.
Popularne są także ciasteczka drożdżowe z kremem waniliowym, kluski ziemniaczane z bułką tartą i cukrem, tradycyjne ciastka drożdżowe (buchty) z nadzieniem makowym, powidłami lub twarogiem. Na słodko warto również smakować pardubickie pierniki, popularne naleśniki (palačinky) z owocami lub marmoladą i racuchy (lívance). Tradycyjnym czeskim przysmakiem są wafle karlowarskie (karlovarské oplatky), sprzedawane na gorąco na specjalnych ulicznych wózkach.
  
Regionalne specjały
Regionalne smakołyki są zaproszeniem do podróży kulinarnych po różnych zakątkach Republiki Czeskiej. Praga szczyci się praską szynką, Czechy południowe są słynne z chodowli karpi, piernik pardubicki znają dzieci w całym kraju. Dojrzewający ser z odtłuszczonego twarogu (ołomunieckie tvarůžky), o specyficznym aromacie, można uwielbiać lub nieznosić.  Ten fenomen kuchni czeskiej ma nawet swe muzeum ( www.tvaruzky.cz ).
Na Wołoszczyźnie Morawskiej wypiekają słynne duże kołacze o różnych nadzieniach (Valašské frgále), natomiast Morawy Południowe i Środkowe słyną z małych, okrągłych ciasteczek nadziewanych serem i powidłami.
 
Wspaniałe czeskie piwo
Ponieważ kuchnia czeska jest ciężkostrawna, dlatego obowiązkowym napojem jest piwo. Warto spróbować pilzneńskiego prazdroja lub gambinusa, budvara, radegasta, praskiego staropramena, browaru krusovickiego, oleckiego lub branika
Czesi uważają piwo za narodowy napój. Na głowę jednego obywatela przypada tu najwięcej wypitego piwa na świecie. Rekord ten wynika z wysokiej jakości złocistego napoju z pianką. Oczywiście piwna oferta Republiki Czeskiej jest o wiele bogatsza, czeskie browary warzą rocznie  ponad 470 rodzajów piw! Podczas pobytu w typowej czeskiej gospodzie, koniecznie zamówcie marynowany hermelin lub topielca (utopence), czyli popularną zakąskę z kiełbasy w marynacie, z cebulą i przyprawami, www.beerworld.cz .
 
Czeskie i morawskie wina świętują swój sukces
    Z uprawy winorośli słyną Morawy. W tym regionie winiarskim winiarze gospodarują na 18.511 hektarach winnic, co stanowi ponad 96 % powierzchni winnic w Republice Czeskiej.
   Najbardziej rozpowszechnionymi białymi odmianami na Morawach są: Müller Thurgau, Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský i Ryzlink rýnský, Rulandské bílé i Sauvignon czy Chardonay. Najbardziej rozpowszechnionymi czerwonymi odmianami są: Svatovavřinecké, Zweigeltrebe. Interesujące są także nowe odmiany wyhodowane na Morawach: Czerwona odmiana Cabernet Moravia, Białe Aurelius, Pálava lub Moravský Muškát. Morawscy winiarze wytwarzają także wina specjalne, takie jak wina lodowe, słomowe.
Wina morawskie charakteryzuje różnorodność - zarówno odmian (na Morawach uprawia się ponad 40 odmian wykorzystywanych do produkcji wina), jak i szeroka skala smaków, wynikająca ze zróżnicowanych warunków naturalnych.
Tradycja produkcji win na Morawach sięga czasów Rzymian - III wieku naszej ery, a w Europie wina z Moraw wraz z winami z Czech były znane i lubiane już w średniowieczu. W ciągu ostatnich dziesięciu lat jakość win z Moraw i Czech znacznie się poprawiła i obecnie należą one do najlepszych win Europy Środkowej. Wina morawskie i czeskie są charakterystyczne ze względu na ciekawy bukiet smaku, są bogate w substancje ekstraktywne. Ostatnio coraz bardziej popularne stają się także wina czerwone, które dzięki nowoczesnej technologii produkcji są pełne i wyraźne, ale jednocześnie delikatne i aksamitne, i wyróżniają się przyjemnym owocowym zapachem. Wina morawskie i czeskie są popularne wśród znawców win ze względu na swoją oryginalność, typowe owocowe nuty i korzenność dojrzałych, ale nie przejrzałych gron. Stanowią odzwierciedlenie czystego środowiska naturalnego oraz umiejętności i tradycji winiarzy, połączonej z nowoczesnymi technologiami.
www.wineofczechrepublic.cz
 
Lecznicza moc Becherovki
Butelka Becherovki jest ulubionym prezentem kupowanym przez gości odwiedzających Republike Czeską. Ten słodko-gorzkawy likier roślinny pochodzi z miasta uzdrowiskowego Karlowe Wary, w którym  dzięki swym właściwościom leczniczym zyskał nazwę trzynastego źródła karlowarskiego uzdrowiska, www.becherovka.com . Przy okazji, będąc w czeskim uzdrowisku nie zapomnijcie spróbować słynnych  wafli zdrojowych (lázeňské oplatky) - smakują znakomicie!
 
Z mocnych napojów alkoholowych godne polecenia są fernet (wódka żołądkowa), śliwowica, rum a także absynt (jako atrakcja turystyczna, powoduje halucynacje).

 

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

- Zabytki UNESCO w Czechach: (http://www.czechtourism.com/pol/pl/docs/what-to-see/unesco/index.html)


1)The Villa Tugendhat (Brno)
Vila Tugendhat w Brnie - Černých Polích była pierwszym w Czechach i czwartym na świecie zabytkiem współczesnej architektury uhonorowanym tym zaszczytnym wyróżnieniem. Budynek z lat 1929-1930 nosi imię właściciela brneńskiej fabryki tekstylnej Fritza Tugendhat, który polecił zbudować dla swojej rodziny ten, dziś już zabytkowy, klejnot międzywojennej, architektury funkcjonalnej. Przeszkloną willę, wznoszącą się na zboczu ponad miastem, zaprojektował słynny niemiecki architekt Ludwig Mies van der Rohe w 1928 roku, używając najlepszych i najnowocześniejszych materiałów i technologii dostępnych na początku XX w. Metalowy szkielet willi, z dużymi oknami, od sufitu aż po podłogę i z wąskimi chromowanymi kolumnami, na których spoczywa ciężar budynku, pozwolił połączyć optycznie budowlę i przestrzeń ogrodu w jedną całość. Obiekt z wnętrzami, wg projektu architekta, był ogrzewany i chłodzony za pomocą klimatyzacji. Dziś willa jest własnością miasta Brna, które udostępniło ją turystom, obecnie zaś zaplanowano jej renowację. Przez znawców budynek został uznany za przełomowe w skali światowej dzieło współczesnej architektury.

2)Czeski Krumlow (Český Krumlov)
To malownicze miasteczko na południu Czech leży w zakolu głębokiej doliny Wełtawy. Okres jego rozkwitu przypada na czasy włądania panów z Rožmberka (1302 - 1602), którzy
uczynili z Czeskiego Krumlowa swoją siedzibę. W owym czasie w miejscu, w którym położony był Krumlow, spotykali się Czesi, Austriacy, Bawarczycy i Włosi z północy, co wyraźnie odbiło się na obliczu miasta i architekturze, w której przeważają wpływy włoskiego renesansu. Pod koniec XVII w., w czasach panowania rodu Eggenberków, założony został barokowy teatr i zmodernizowany zamkowy ogród. W czasach Schwarzenberków miasto zyskało barokowe zdobienia. Jednak Czeski Krumlow to nie tylko kompleks ponad trzystu zabytkowych budynków. Miasto jest również centrum turystycznym, kulturalnym oraz kongresowym.
Odbywa się tu międzynarodowy festiwal muzyczny, festiwal muzyki renesansowej, przedstawienia teatralne w ogrodzie zamkowym oraz letnie Uroczystości Pięciolistnej Róży. Ważnym wydarzeniem kulturalnym było założenie muzeum Egona Schiele.
Czeski Krumlow położony jest 180 km na południe od Pragi, w pobliżu granicy z Austrią. Zaletą miejscowości są dogodne połączenia autobusowe z większymi miastami i centrami turystycznymi w Czechach. W czasie lata z Pragi do Czeskiego Krumlowa kursuje codziennie pociąg pośpieszny Šumava.

3)Holašovice
Pochodząca z XIII w. wioska na południu Czech, uważana za perłę wiejskiego baroku. Wokół stawu ulokowane są dwadzieścia dwa majątki wiejskie, z malowanymi fasadami i ogrodami na tyłach domów. Staw służył niegdyś do hodowli ryb. Do dziś zresztą cały region słynie z hodowli ryb. Wioska jest żywą pamiątką wiejskich tradycji i zwyczajów, które między innymi przedstawił w najsłynniejszej czeskiej operze Sprzedana narzeczona B. Smetana. Niedawno na ekrany trafiła filmowa wersja tej opery.
Holašovice leżą 14,5 km na zachód od Czeskich Budziejowic.

4) Kromierzyż (Kroměříž)
To miasto, leżące w Środkowych Morawach u podnóża góry Chřib, w 1777 roku zostało siedzibą ołomunieckich biskupów. Pałac w Kromierzyż wraz z przepięknym ogrodem uważany jest za najbardziej niezwykły przykład barokowej architektury i ogrodnictwa. W owym czasie odegrał znaczną rolę w rozwoju barokowej sztuki ogrodniczej i architektury pałacowej. Pałac, ogród kwiatowy i ogród pod pałacem zostały wpisane na listę UNESCO. Kromierzyż leży ok. 50 km od Brna, trasa Brno-Ołomuniec. Dogodne połączenia kolejowe.

5) Kutná Hora
Wpływy z kutnohorskich kopalni srebra w średniowieczu przyniosły sławę Koronie Czeskiej. Kutná Hora stała się w owych czasach najważniejszym i najbogatszym miastem na tym obszarze. Na przełomie XIII i XIV w. miasto srebra zostało siedzibą króla Wacława IV. Najważniejszymi zabytkami architektury są gotycki kościół św. Jakuba (1330 r.) i kościół św. Barbary, patronki górników (1338 r.). Do najcenniejszych zabytków Kutnej Hory należy również była tłocznia monet Vlašský dvůr (XIII w.) i kilka domów patrycjuszy. W budynku noszącym nazwę Hrádek, niegdyś część miejskich murów obronnych, znajduje się dziś muzeum górnictwa. Elementem ekspozycji jest zachowana średniowieczna kopalnia. Na szczególną uwagę zasługuje była łacińska szkoła i kościół klasztorny w dzielnicy Sedlec, w którym znajduje się niezwykła kostnica. Imprezy kulturalne: koncerty muzyczne, Kutnohorskie Święto Srebra, Świętowacławskie Winobranie.
Kutná Hora leży 60 km na wschód od Pragi. Dogodne i szybkie połączenie zapewnia transport kolejowy i autobusowy.

6)Lednicko-valtický areál
Twórcami tego rozległego, barokowego kompleksu, powstałego z inicjatywy rodziny Lichtenstejnów, byli tacy znani architekci jak: C. Tencalla, D. Martinelli. J. B. Fischer von Erlach a J. Ospel. Tereny pałacowe rozciągają się na powierzchni 250 km, na południowy wschód od Brna, pomiędzy miasteczkami Lednice i Valtice. Tworzą je przeróżne budynki od pałacyków, poprzez budynki ogrodowe i dekoracyjne rzeźby utrzymane w różnych stylach. Oblicza obszaru uzupełniają liczne stawy rybne i lasy. Pałac w Valticach otoczony jest wspaniałym parkiem z wieloma romantycznymi budynkami, cennymi gatunkami drzew i oranżeriami z tropikalnymi roślinami.
Kompleks pałacowy znajduje się w pobliżu granicy z Austrią, dojazd z autostrady (Praga-) Brno-Bratysława (-Wiedeń), boczną drogą z Brna. Wygodne połączenia kolejowe z Břeclavia i Znojma.

7) Litomyśl (Litomyšl)
W drugiej połowie XVI w szlachecki ród Pernsteinów postanowił przebudować tutejszy średniowieczny zamek w stylu renesansowym. Pałac jest unikatowym przykładem włoskiego, arkadowego stylu zaadaptowanego do czeskich warunków. To typowy przykład szlacheckiej siedziby z doby środkowoeuropejskiego renesansu i jego późniejszego rozwoju pod wpływem nowych kierunków artystycznych. Litomyśl to również miejsce narodzin wielkiego, czeskiego kompozytora Bedřicha Smetany, którego imię nosi dziś tradycyjny festiwal muzyczny (Smetanova Litomyšl).
Miasto z pałacem leży ok. 50 km na południowy wschód od miejscowości Hradec Králové, przy głównej drodze, w kierunku Svitavy i Brna.

8)Ołomuniec (Olomouc)
Barokowa kolumna, powstała w latach 1716 - 1754, jest przykładem ówczesnej religijności mieszkańców tej byłej biskupiej siedziby. Zabytek łączy motywy religijnego triumfalizmu i wyznanie wiary, wyrażone poprzez artystyczną architekturę. Dzięki wpisaniu kolumny na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO na znaczeniu zyskał również sam Ołomuniec. To historyczne miasto było stolicą Moraw, a od 1063 roku siedzibą biskupów. Dziś jest najliczniej, zaraz po Pradze, odwiedzanym przez turystów miejscem. Najważniejszym zabytkiem sztuki sakralnej jest kościół św. Wacława z 1109 roku, przebudowany w latach 1883 - 1890 w neogotyckim stylu. Tutaj w 1306 r. został zamordowany król Wacław III, ostatni z rodu Przemyślidów. Kolejnymi istotnymi zabytkami są Přemyslovský palác (pałac Przemyślidów), Hradisko (największy klasztor norbertanów w Europie) i umocniony kościół św. Mořice z przełomu XV/XVI w. ze słynnymi organami. W małej kapliczce na placu św. Wacława znajduje się rzeźba Madonny z 1483 r., jedna z najcenniejszych gotyckich rzeźb w Republice Czeskiej.
Ołomuniec leży przy trasie szybkiego ruchu Brno – Vyškov – Ostrava, ok. 300 km od Pragi i przy trasie kolejowej Praga – Ostrava.

9)Praga
Liczące sobie ponad dziesięć wieków historyczne centrum miasta wciąż oczarowuje, zarówno mieszkańców jak i przybyszów, unikalnym współistnieniem różnych stylów architektonicznych - od romantycznych rotund przez gotyckie wieże, renesansowe magnackie pałace i rezydencje, żydowskie synagogi, aż po barokowe kościoły i klasztory. Miasto pełne jest romantycznych uliczek, pozłacanych wież i kościelnych kopuł. Nie można również zapomnieć o secesji i modernie… Pewien poeta napisał kiedyś o Pradze, że to „symfonia z kamienia” oddając w ten sposób całkowicie jej charakter i wyjątkowe piękno. Jednak skarby architektury w zabytkowej części Pragi nie są jedynie kamiennymi świadkami przeszłości. Praga była i jest żywym miastem, w którym odnaleźć można niezliczoną ilość teatrów, sal koncertowych, wystaw, galerii i muzeów z niezwykle cennymi zbiorami. Nie bez powodu mówi się, że Praga jest tak różnorodna, jak można sobie tylko zażyczyć. I każdemu objawi jedną ze swych magicznych twarzy.

10)Telcz (Telč)
Ta, pierwotnie królewska, wodna twierdza założona już w XIII w. na przecięciu bardzo ruchliwych szlaków handlowych, swój dzisiejszy wygląd uzyskała w XVI w., kiedy to przebudowano zamek i centrum miasta. Do jego rozwoju przyczynili się również działający w mieście jezuici. Oprócz zamku z angielskim ogrodem do najcenniejszych zabytków miasta należy rynek - unikalny kompleks renesansowych i barokowych kamienic. Podcienie i fasady kamienic zaprojektowane są w jednolitym stylu. W życiu współczesnego Telcza olbrzymią rolę odgrywają sztuki plastyczne i przede wszystkim muzyka. Imprezy kulturalne: międzynarodowy festiwal folklorystyczny, Francusko-Czeska Akademia Muzyczna.
Do Telcza można dojechać boczną drogą, odchodzącą od autostrady Praga - Brno - Wiedeń. Dogodne połączenia kolejowe i autobusowe.

11)Trebic
Kiedy człowiek przemierza wąsie uliczki dawnej dzielnicy żydowskiej Trzebicza, ma nagle wrażenie, jak gdyby ocknął się na innym miejscu i w innym czasie. Getto w Trzebiczu z ponad 120 domami, dwoma synagogami i starodawnym cmentarzem jest unikatowym zespołem zabytków. Stało się pierwszym samodzielnym zabytkiem żydowskim poza terytorium Izraela, wpisanym na listę UNESCO.
Ponadto warto zobaczyć chrześcijański kościół klasztorny św. Prokopa. Bazylika jest z bogato zdobionym portalem jedną z największych budowli romańskich w całej Republice Czeskiej.


12) Kościół św. Jana Nepomucena na Zelené hoře (Žďár nad Sázavou)
Kościół i miejsce kultu na Zielonej Górze (Zelené hoře) polecił zbudować opat klasztoru w miejscowości Žďár, w roku 1720, na pamiątkę czeskiego męczennika i świętego Jana Nepomucena. Kościół jest unikatowym przykładem geniuszu praskiego architekta Giovanniego Blasio Santini, który przy projektowaniu użył symboliki pięcioramiennej gwiazdy. Według legendy nad ciałem męczennika unosiła się korona z pięciu gwiazd. Dla budynku w tzw. barokowo-gotyckim stylu charakterystyczna jest kompozycja pięcioramiennej gwiazdy (kościół zbudowany jest na planie gwiazdy, ma pięć wyjść, na głównym ołtarzu umieszczonych jest pięć gwiazd i pięciu aniołów). Ołtarz główny przedstawia męczennika wynoszonego przez anioły do niebios. Ołtarze boczne poświecone są czterem ewangelistom. Postacie otoczone językami ognia zdają się poruszać. Szczyt kopuły zwieńczony jest monumentalnym językiem świętego (symbol św. Jana Nepomucena) w ognistym kręgu. Dzieło Giovanniego Blasio Santini zachwyca oryginalnością pomysłu i doskonałą techniką, łączącą, w tym jednym z najpiękniejszych przykładów czeskiego baroku, elementy barokowe i gotyckie.
Žďár nad Sázavou położony jest 120 km od Pragi, niedaleko autostrady Praga - Brno.

 

 

- Czeskie uzdrowiska:


1)Karlowe Wary (Karlovy Vary)
Najsłynniejsze i największe uzdrowisko w Republice Czeskiej założone zostało około 1350 roku. Cesarz rzymski i król czeski Karol IV nadał mu w 1370 roku statut miasta, natomiast ostateczny wygląd uzyskało ono u schyłku XIX wieku. Charakterystyczne zabytki miasta to: kościół świętego Andrzeja, prawosławny kościół świętego Piotra i Pawła, Teatr miejski, kolumnada Młyńska oraz kościół św. Marii Magdaleny. Uzdrowisko otoczone jest romantycznym, górzystym terenem pasma górskiego Rudawy. Po zalesionych stokach prowadzą kilometrowe szlaki leśne, zapewniające niezapomniane spacery oraz panoramiczne widoki na dolinę uzdrowiska. Oblicza miasta dopełnia bogate życie towarzyskie, słynna, tradycyjna produkcja kryształów i porcelany, a także odbywające się tu najróżniejsze festiwale i koncerty. Jednakże Karlowe Wary są nie tylko słynnym uzdrowiskiem, ale także miastem, w którym już od ponad dwustu lat produkuje się znany na całym świecie likier ziołowy oraz pyszną, rozlewaną wodę mineralną.

Leczenie
W uzdrowisku wypływa dwanaście źródeł leczniczych. Najmocniejszym i najsłynniejszym źródłem jest Vřídlo, które wypływa z głębokości około dwóch lub trzech tysięcy metrów. Jego temperatura sięga siedemdziesięciu trzech stopni Celsjusza. Temperatura pozostałych źródeł zbliża się do czterdziestu stopni Celsjusza. Źródła są przede wszystkim wykorzystywane w leczeniu zaburzeń metabolizmu, ale również do inhalacji i kąpieli.

Aktywny wypoczynek
Najstarsze pole golfowe w Czechach z osiemnastoma dołkami, hala do gry w golfa z symulatorem golfowym, korty tenisowe, baseny, pływalnia, bilard, jazda konna, strzelnica, skateboard, karate, siatkówka, squash, loty widokowe nad miastem.

Kultura
Międzynarodowy festiwal filmowy (bez przerw od 1946 roku), festiwal muzyczny Mozart i Karlowe Wary, międzynarodowy festiwal filmów o ruchu turystycznym Tourfilm, Karlowarska Jesień Dvořáka, Międzynarodowy festiwal jazzowy, Konkurs wokalny Antonína Dvořáka.
Muzeum, teatr miejski, kina, galerie, kawiarnie taneczne, dyskoteki.
Wycieczki
Bečov nad Teplou – miasteczko z grodem gotyckim i zamkiem (relikwiarz św. Maura).
Loket – miejski rezerwat zabytkowy, muzeum, zamek.

Połączenie
Lotnisko międzynarodowe, połączenie kolejowe i autobusowe z terminalu komunikacyjnego dworca Dolnego (Dolní nádraží) z całą Republikę Czeską. Okręg karlowarski jest przydzielony do pogranicznego systemu komunikacyjnego z Republiką Federalną Niemiec w ramach euroregionu Egrensis.

Osoby, daty, historia
Pierwszą rozprawę o leczeniu kuracyjnym w Karlowych Warach napisał lekarz uzdrowiskowy Václav Payer w 1522 roku. Oprócz kąpieli proponował pacjentom również picie wód źródlanych.
Balneologię karlowarską znacznie udoskonala znakomity lekarz David Becher. Przeprowadza pierwsze badania naukowe wód i w 1764 roku rozpoczyna produkcję oraz eksport soli źródlanych. Nawołuje do umiarkowanego picia wód leczniczych, preferuje natomiast kąpiele.
Johan Georg Pupp w 1755 roku rozpoczyna na szeroką skalę tradycję działalności hotelowej i restauracyjnej w uzdrowiskach.
W 1826 roku Jean de Carro zakłada łaźnię parową niedaleko Vřídla.
W 1853 zostają przygotowane przez dr Mannlema pierwsze łaźnie z wodą żelazistą. W 1905 roku dociera do uzdrowiska wpływ praskiej szkoły balneologicznej i zaczyna się tutaj leczyć chroniczne choroby metabolizmu oraz przemiany materii.


2) Mariańskie Łaźnie (Mariánské Lázně)
Mariańskie Łaźnie są drugim największym miastem w zachodnioczeskim trójkącie uzdrowiskowym. Słyną nie tylko z leczniczego klimatu i doskonałych źródeł naturalnych, ale także z pięknej, urzekającej okolicy, położonej w malowniczej dolinie, otoczonej zielonym pasem pieczołowicie chronionych lasów. Miejsce to charakteryzuje się piękną przyrodą i niewyczerpanymi źródłami mineralnymi. Wypływa tutaj ponad sto źródeł zimnej, kwaśnej wody żelazistej o zróżnicowanym składzie chemicznym. Pierwsze z nich odkryto już w XVI wieku. Dominującym stylem architektonicznym w mieście jest neoklasycyzm. Prawdziwą architektoniczną perełką jest przepiękna kolumnada, zbudowana w 1889 roku. Niecodziennych przeżyć dostarczają efekty muzyczne i świetlne nowoczesnej Śpiewającej fontanny.

Leczenie
Leczenie opiera się na stosowaniu naturalnych, leczniczych źródeł mineralnych, wśród których znajduje się naturalna woda kwaśna zawierająca dwutlenek węgla i żelazo. Do leczenia wykorzystuje się także borowinę i gazy naturalne.

Aktywny wypoczynek
Pole golfowe (drugie, najstarsze w Europie, założone przez króla angielskiego Edwarda VII), minigolf, korty tenisowe, baseny, solaria, fitness, jazda konna, wypożyczalnia sprzętu sportowego, wędkarstwo, narciarstwo, długi tor żużlowy, trasy turystyczne i rowerowe.

Kultura
Festiwal Chopina (po raz pierwszy w 1950 roku), festiwal Mozarta.
Sale koncertowe, sala muzyczna, teatr, galeria, kino. Kawiarnie taneczne, kasyna.

Wycieczki
Kladská – rezerwat przyrody.
Jesenice – zapora wodna z wycieczkowymi rejsami statkiem.
Láznĕ Kynžvart – uzdrowisko z zamkiem.
Teplá – klasztor norbertański z cenną biblioteką


Połączenie
Miasto leży przy ważnej, międzynarodowej trasie kolejowej Norymberga – Pilzno – Praga oraz głównej trasie komunikacyjnej Cheb – Pilzno.

Osoby, daty, historia
Dr Józef Nehr bada w 1779 roku walory lecznicze wód mineralnych w Mariańskich Łaźniach, po czym buduje pierwszy dom uzdrowiskowy, w którym w 1808 roku rozpoczyna pierwszy sezon uzdrowiskowy.
W sąsiedztwie uzdrowiska, dzięki dokładnym staraniom opata Karola Reitenberga, rozwija się także samo miasto Mariańskie Łaźnie.
Ważną osobą, która zasłużyła się w projektowaniu parków miejskich, był architekt ogrodowy Wacław Skalník.
W rozwoju nowoczesnego uzdrowiska zasłynął znany balneolog czeski, profesor Włodzimierz Matějkovski, który w latach 1902 – 1932 był dyrektorem tamtejszego uzdrowiska


3) Franciszkowe Łaźnie (Františkovy Lázně)
Franciszkowe Łaźnie są najmniejszym uzdrowiskiem spośród miast zachodnio-czeskiego trójkąta uzdrowiskowego. Założone zostały w 1793 roku i do dnia dzisiejszego zachowały charakter kameralnego miasta uzdrowiskowego z przełomu wieków. Piękno Franciszkowych Łaźni podkreśla jednolita, klasycystyczna architektura budynków uzdrowiskowych oraz pawilonów. Umiarkowany klimat podgórskiego charakteru, okoliczne lasy, zadbane parki miejskie oraz sady, to wszystko wspomaga walory lecznicze i wzmacniające słynnej kwaśnej wody, a także uprzyjemnia pobyt kuracjuszom i odwiedzającym.

Leczenie
Dwadzieścia trzy lecznicze źródła mineralne doskonałych, mocno zasadowych, kwaśnych wód, borowina oraz naturalne źródła gazu źródlanego wykorzystywane są w leczeniu układu krążenia, serca i chorób kobiecych.
Aktywny wypoczynek
Minigolf, fitness, solarium, tenis, wypożyczalnia rowerów górskich, wędkowanie.

Kultura
Teatr, kino, koncerty na kolumnadzie, kościół prawosławny św. Olgi.
Uzdrowiskowe lato muzyczne, Literackie Franciszkowe Łaźnie.

Wycieczki po okolicy
Narodowy rezerwat przyrody SOOS – rzadkość na skalę europejską (źródła gazów).
Komorní Hůrka – najmłodszy wulkan z czwartorzędu.
Žirovice – farma motyli.
Cheb – kompleks domków kramarskich Špalíček.

Połączenie
Pociągi pośpieszne w kierunku Pilzna, Pragi, Ostrawy, Hradec Králové. Gęsta sieć autobusów dalekobieżnych i regionalnych. System komunikacyjny euroregionu Egrensis.

Osoby, daty, historia
Źródła odkrył blisko Chebu w latach 1520 – 1536 Kaspar Bruschius.
Lekarz Gerog Agricola z miasta Jáchymov przeprowadził analizę burzliwego (gazowego) źródła. Walory lecznicze tamtejszych źródeł potwierdziły się po analizach w 1565 roku.
Lekarz z Chebu dr Adler rozpoczyna w 1785 roku przygotowywania źródeł i w 1791 roku buduje pierwszą halę uzdrowiskową nad źródłem Franciszka. Dziewięć lat później w leczeniu zaczyna się stosować kąpiele błotne.
W 1793 roku Franciszkowe Łaźnie mogły się poszczycić swoim pierwszym domem uzdrowiskowym.
Luhačovice
Miasto
Położone w pobliżu Zlina, wśród zalesionych pagórków Parku Narodowego Białe Karpaty. Tradycje uzdrowiskowe sięgają XVI w. Na początku ubiegłego stulecia, wraz z rozwojem balneologii w Czechach, Luhačovice przeżyły rozkwit i stopniowo stały się znanym i chętnie odwiedzanym kurortem. Współistnieją tu w doskonałej symbiozie piękno przyrody i godna uwagi architektura domów uzdrowiskowych autorstwa Dušana Jurkoviča. Luhačovice to ważne uzdrowisko o międzynarodowym charakterze.

Leczenie
Specjalizacja - układ oddechowy, problemy z przemianą materii, choroby narządów ruchu. Uzdrowisko oferuje także indywidualne pobyty lecznicze i relaksacyjne.

Aktywny wypoczynek
Sauny, solaria, fitness, tenis, minigolf, kąpielisko, kręgielnia, wędkowanie, wypożyczalnia sprzętu sportowego.

Kultura
Uroczyste otwarcie sezonu, festiwale muzyczne Janáček i Luhačovice, festiwal małych form teatralnych, Międzynarodowy festiwal folklorystyczny zespołów dziecięcych.
Teatr, kino, imprezy taneczne, dyskoteki.

Wycieczki
Buchlov – zamek.
Kroměříž – zabytkowe miasto.
Lešná – ogród zoologiczny.
Vizovice – pałac barokowy.
Zlín – miasto wojewódzkie.

Połączenie
Gęsta sieć autobusowa i kolejowa, dobre połączenia zwłaszcza z Brnem, Ostrawą, Pragą i Hradec Králové.

4)Poděbrady
Zabytkowe miasto Podiebrady otrzymało od króla Jerzego w XV w. tytuł miasta królewskiego. Już w XVII w. wybudowano tutaj przy leczniczym źródle kwaśnej wody małe uzdrowisko. Współczesna historia miasta i balneologii rozpoczyna się w okresie secesji, kiedy to odkryto kolejne, silne źródło wody mineralnej z dużą zawartością dwutlenku węgla, magnezu i wapnia. Centrum uzdrowiskowe jest otoczone zielenią świetnie utrzymanych parków. Wzdłuż obu brzegów rzeki Laby rozpościerają się lasy łęgowe, a równinny teren oferuje świetne warunki szczególnie do leczenia chorób serca. Miasto jest nie tylko słynnym uzdrowiskiem, ale także miejscem produkcji kryształowego szkła ołowianego. Romantyczna okolica, doskonała na odpoczynek oraz aktywną turystykę.

Leczenie
Naturalnym źródłem leczniczym stała się mineralna woda węglowa. Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu chorób serca i układu krążenia, cukrzycy oraz w leczeniu chorób narządów ruchu.

Aktywny wypoczynek
Tenis, golf, minigolf, pływanie, windsurfing, jachting, wędkarstwo, siatkówka, squash, kręgle, jazda konna, kolarstwo, specjalne programy fitness, rejsy wycieczkowe po Łabie.

Kultura
Praga – stolica Republiki Czeskiej.
Přerov nad Łabą – skansen budowli ludowych.
Chlumec nad Cidlinou – zamek Korona Karola z parkiem.
Hrádek u Nechanic – zamek w stylu angielskiego gotyku.
Žehušice – barokowy zamek, teren łowiecki z jeleniami białymi.

Osoby, daty, historia
Bogate w tlenek węgla wody mineralne w Podiebradach odkrył prostą gałązką w 1905 roku znany poszukiwacz wód, szlachcic pruski Büllow.
W 1926 roku znany lekarz uzdrowiskowy dr Libenski założył w Podiebradach zakład kardiologiczny i zapoczątkował tradycję uzdrowiska „sercowego”, w leczeniu wykorzystuje się kąpiele węglowe, ruch oraz kompleksową opiekę lekarską.

5) Teplice w Czechach
Jedno z najstarszych, a obecnie najnowocześniejszych uzdrowisk w Europie, położone w kotlinie między górami Rudawy a Średniogórzem Czeskim. Źródła lecznicze w dolinie teplickiej prawdopodobnie były znane już przed dwoma tysiącami lat, o czym świadczą odkrycia archeologiczne monet rzymskich w Pravřídle oraz znaleziska monet celtyckich i klejnotów z początku naszej ery w Olbrzymim źródle nad Duchcovem. Dawny, znany jeszcze z czasów antycznej Grecji i Rzymu, zwyczaj wrzucania monet lub innych darów do źródła, będący wyrazem podziękowania za lecznicze walory wód mineralnych, jest doskonałym dowodem na to, iż źródła teplickie należą do najdłużej znanych i intensywnie wykorzystywanych do dnia dzisiejszego źródeł w Europie. Wzmianki historyczne z okresu wczesnego średniowiecza wspominają o osiedleniu się na tym terenie ludności słowiańskiej oraz o założeniu z inicjatywy królowej Judyty klasztoru benedyktynów, pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Budynki uzdrowiska znajdują się w centrum miasta i otoczone są bujną zielenią parków i sadów.

Leczenie
Naturalna woda mineralna typu wodorowęglano – sodowego z zawartością fluorku z dużą ilością pierwiastków śladowych oraz metali szlachetnych leczy choroby układu ruchu, krążenia oraz nerwowego. Główną formą terapii są kąpiele termalne oraz leczenie ruchem w ciepłej wodzie mineralnej.

Aktywny wypoczynek
Golf, fitness, tenis, basen pływacki ze zjeżdżalnią, kąpielisko, squash, jazda konna, wypożyczalnia rowerów, zawody psich zaprzęgów.

Kultura
Czesko – saski festiwal muzyczny.
Teatr rudawski, opera, balet, dramat.

Wycieczki
Duchcov – zamek.
Osek – klasztor cystersów, pulpit romański (zapisany na liście UNESCO).
Krupka – miejska strefa zabytkowa.

Połączenie
Dojazd do Teplic licznymi połączeniami autobusowymi oraz pociągami krajowymi i międzynarodowymi.

6)Třeboň
Miasto Trzeboń położone jest w delikatnie pofalowanym regionie Południowych Czech. Dobrze zachowana historyczna część miasta, którego początki sięgają dwunastego wieku, stała się miejskim rezerwatem zabytkowym. Sanatoria, zamek renesansowy, przylegające parki i duży Staw Świat tworzą atrakcyjny kompleks o wyjątkowej atmosferze. Okoliczną przyrodę stanowią gęste lasy i liczne, malownicze stawy. Miasto Trzeboń nazywane jest poetycko miastem stawów, natomiast okolica krainą lustrzaną. Cały mikroregion jest chronionym terenem krajobrazowym oraz rezerwatem biosfery UNESCO. Region Trzeboński tworzyły przez wieki pierwotne moczary i torfowiska. Jest to również tradycyjne miejsce hodowli ryb, szczególnie sławnych karpi trzebońskich.
Leczenie
Pobyt w uzdrowisku w Trzeboniu zaleca się nie tylko poważnie chorym pacjentom, ale również wszystkim tym, którzy pragną nabrać nowych sił witalnych. Doskonała naturalna borowina, przyrodnicze torfowiska i nowoczesne sposoby lecznicze służą leczeniu i odnowie kondycji układu ruchu.
Aktywny wypoczynek
Baseny, sale gimnastyczne, fitness, solaria, korty tenisowe, jazda konna, wędkarstwo, sporty wodne, ścieżki rowerowe, wypożyczalnie sprzętu sportowego, rowerów górskich i łódek.
Rejsy widokowe po stawach Świat i Hetman.
Kultura
Letnie festiwale muzyki folkowej. Imprezy: Wokół Trzebonia i Z Powrotem do Trzebonia, Trzebońskie Lato Kulturalne – muzyczne, teatralne i artystyczne imprezy – od czerwca do września.
Wycieczki
Czeski Krumlov – najsłynniejszy zabytek czeski (UNESCO)
Jindřichův Hradec – miejski rezerwat zabytkowy, zamek, największa szopka ludowa w Republice Czeskiej
Hluboká nad Wełtawą – nowogotycki zamek, cenne zbiory artystyczno – historyczne
Červená Lhota – urzekający zamek wodny
Novohradské Hory – dolina Terčina (malowniczy park ze sztucznym wodospadem)
České Velenice / Gmünd – miasto czesko – austriackie z wąskotorową, historyczną koleją
Połączenie
Stacja kolejowa pociągów dalekobieżnych Praga – Veselí nad Lužnicí – Gmünd nad Ö. Częste połączenie autobusowe do wszystkich miejsc w całej Republice Czeskiej.

7)Jáchymov
Stare centrum górnicze na podgórzu Karkonoszy, położone na wysokości 650 m n. p m., klimat podgórski, łagodny, bogate w związki chemiczne wody mineralne.
Położenie
Sokolovsko
Formy terapii
Termalne, bogate w aktywne związki źródła o temperaturze 28 °C, z zawartością cezu, tytanu, tantalu, berylu, bizmutu a zwłaszcza radu, unikalne na skalę światową.
Kuracje
Choroby narządów ruchu.

8)Jeseník
Miasto leży w najbardziej wysuniętej na północ części okręgu ołomunieckiego. Założone zostało w pierwszej połowie XIII wieku na szlaku handlowym między Morawami a Polską. Miejsce stało się sławne dzięki wydobyciu złota oraz produkcji adamaszku, zasłynęło również z wydobycia marmuru śląskiego, najbardziej jednak jako uzdrowisko. Uzdrowisko Jesenik założył w 1820 roku Vincenz Priessnitz, który odkrył walory lecznicze tamtejszej zimnej wody źródlanej. Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu chorób układu oddechowego, nerwowego i ruchowego. Na zboczach góry Studničnej, obok kompleksu uzdrowiskowego, wypływa ponad sześćdziesiąt źródeł leczniczych. Znajdujące się w pobliżu góry Jeseniki zapewniają odwiedzającym miasto także doskonałe warunki dla uprawiania letnich i zimowych sportów.

Leczenie
Połączenie mikroklimatu oraz kuracji wodoleczniczych stanowi doskonałą kombinację w leczeniu górnych dróg oddechowych, problemów z układem krążenia, tarczycy, chorób psychicznych i kobiecych, a także problemów skórnych. Specjalne, indywidualne programy leczenia układu ruchu.

Aktywny wypoczynek
Tenis, minigolf, squash, kręgle, jazda konna, kryty basen, sauna, wypożyczalnia sprzętu sportowego, programy fitness, jazda na łyżwach, narciarstwo.

Kultura
Międzynarodowy konkurs fortepianowy Franza Schuberta, Jesenicki festiwal muzyki country, Dzień piwa i pogody ducha, letnie koncerty na promenadzie, Muzyczny festiwal Karola Ditterse.

Wycieczki
Jawornik na Śląsku – zamek Góra Jana.
Czeska Wieś – muzeum weteranów samochodów.
Lipová – Láznĕ – jaskinie.
Rejvíz – rezerwat przyrody.
Červenohorské sedlo – ośrodek narciarski.

Połączenie
Dogodny dojazd do miasta pociągami z Brna, Ołomuńca oraz Ostrawy.

Osoby, daty, historia
W 1820 roku Vincenc Priessnitz wykorzystując walory zimnej wody źródlanej ułożył program kuracyjny. W wodolecznictwie wykorzystywał również kombinację sposobu życia oraz klimatoterapii.
Najsłynniejszym obiektem uzdrowiska jest dom leczniczy Priessnitz. Ten specyficzny budynek architektoniczny wybudowano wg pomysłu architekta Bauera w 1910 roku.
Profesor dr Józef Reinhold rozsławił Jesenik na cały świat dzięki leczeniu chorób neuropsychiatrycznych.

9) Kynžvart

Wysokość 605 m n.p.m., klimat podgórski, umiarkowany, z małą ilością opadów.
Położenie
Chebsko
Formy terapii
Żelaziste, kwaśne wody mineralne, klimat.
Kuracje
Nietypowe choroby układu oddechowego u dzieci.


- Zamki i pałace

http://www.czechtourism.com/pol/pl/docs/what-to-see/castles-chateaux/index.html

- Parki narodowe i rezerwaty
http://www.czechtourism.com/pol/pl/docs/what-to-see/national-parks/index.html

- Jaskinie
http://www.czechtourism.com/pol/pl/docs/what-to-see/caves/index.html

-Zabytki sztuki sakralnej i miejsca pielgrzymkowe
http://www.czechtourism.com/pol/pl/docs/what-to-see/religious-sites/index.html

-Skanseny
http://www.czechtourism.com/pol/pl/docs/what-to-see/open-air-museums/index.html

-Ogrody zoologiczne
http://www.czechtourism.com/pol/pl/docs/what-to-see/zoo/index.html